Bemutatkozunk


A Hegyvidék UFC jelenleg több, mint négyszáz fiatalnak nyújt aktív sportolási lehetőséget. Szakképzett, jelentős játékos-múlttal is rendelkező edzőink az óvodás kortól kezdve, nagy szeretettel, korspecifikus tematikával foglalkoznak a gyerekekkel.

EGYESÜLETÜNK, a Hegyvidék Utánpótlás Futball Club (gazdálkodó szervezetként Gerrzo KFT) széles alapokon nyugvó, verseny- és szabadidős igényeket egyaránt kielégítő labdarúgó utánpótlás neveléssel-képzéssel foglalkozik. Állományunk jelenleg több, mint 400 főt számlál. Az utánpótlás kor teljes lefedettségében, óvodás kortól egészen a felnőtté válásig mindenki számára lehetőséget biztosítunk a képzésben (edzés és mérkőzés) való részvételre.

HELYSZÍNEK

Foglalkozásainkat több helyszínen tartjuk. Központi bázisunk pillanatnyilag (a TF pálya felújítása miatt) a Vasas Pasarét Sportcentrum, valamint az alsó korosztályok edzései a Városmajori Gimnázium pályáin folynak.

CÉLJAINK

A labdarúgás szervezeti rendszerében elfoglalt pozíciónk folytán céljaink, feladataink igen szerteágazóak és összetettek:
- a labdarúgás élethosszig tartó megszerettetése, játékélmény biztosítása minden jelentkező számára
- korosztályos képzés: szakmai fejlődés biztosítása, a labdarúgáshoz szükséges képességek fejlesztése, és a kellő ismeretek elsajátítása
- játéklehetőség, tapasztalatszerzés biztosítása korosztályos tornákon, mérkőzéseken
- kiválasztás: az optimális fejlődés érdekében a tudásszintnek és az ambícióknak megfelelő csoportok kialakítása minden korosztályban
- tehetség gondozás: rátermett gyermekeink számára minél tovább olyan környezetet biztosítása, ahol személyiségük kreatív oldala eredménykényszer nélkül teljesedhet ki annak érdekében, hogy karakterré, egyéniséggé váljanak
- felfelé áramoltatás: legtehetségesebb és legelhivatottabb játékosaink kellő - szakmai érdekeiknek és személyiségfejlődésüknek megfelelő - időben, akadémiai szintre történő átadása.

EGYÉN

Szakmai tevékenységünk középpontjában az EGYÉN, az egyéniségek nevelése áll. Az összes - szakmai, pedagógiai és pszichológiai - eszközünket ennek rendeljük alá. Mindennapi munkánk célja olyan gondolkodásmód képviselete, és átadása, amely tartósan segít megőrizni a játék élvezetét.
Nem lesz mindenkiből labdarúgó, de az élet minden területén, így a labdarúgásban is akkor lesz valaki karakter, ha személyiségének építőköve az önálló, kreatív, felszabadult gondolkodás. Ez a szellemi szabadság a mindennapokban csak az elvárható korosztályos érettségi szinten, a csapatjáték logikus tanulása, és az életkornak megfelelő hatékonysága követelte mértékben kerül szabályozásra.
Valljuk, hogy a játék közbeni taktikai feladat végrehajtás tanulása és gyakorlása soha nem ölheti ki a játékörömöt!

Azon – jellemzően kis - korosztályainkban, ahol a létszám ezt lehetővé teszi, az elhivatottság és a pillanatnyi tudásszint alapján csoportokat alakítunk ki.
Ezek lehetnek:
- szabadidős, főként játékélményt biztosító, nem versenyeztetett csoportok
- felzárkózást segítő, versenyeztetett keretek
- kiemelt, az adott korosztály aktuális legjobbjait tömörítő közösségek.
A versenyeztetett csoportok közti átjárást azzal biztosítjuk, hogy ezen kereteink munkáját egyazon szakember, a korosztályos vezetőedző felügyeli.

Edzői stábunk szinte kizárólag volt labdarúgókból áll, akik a pályán szerzett tapasztalataikat nagy alázattal, és nyitottsággal igyekeznek a játékosok számára pedagógiai mondanivalóvá alakítani.