Támogatói Klub


A Támogatói Klub célja a Hegyvidék UFC működésének támogatása, a gyerekek sportolási lehetőségének biztosítása céljából, valamint egy jól működő közösség létrehozása, amelyhez jó tartozni.

Miért van szükség támogatói klubra?

A Hegyvidék Utánpótlás Futball Club működési költségeit nem fedezi a szülők által befizetett tagdíj. Abból kiindulva, hogy az egy gyerekre jutó tagdíj eltérő terheket ró a családokra, nem tartanánk szerencsésnek az emelést, hiszen félő, hogy nem mindenki tudná a többletterhet vállalni. Ugyanakkor jelezték a jobb anyagi helyzetben lévő, vagy munkájukkal hozzájárulni kész szülők, hogy készek további ráfordításokkal támogatni az egyesület működését, biztosítva ezzel a gyerekek számára az elképzelhető legmagasabb színvonalú képzést.

A klub céljai

A klub elsődleges célja a Hegyvidék UFC működésének támogatása, a gyerekek sportolási lehetőségének biztosítása céljából.
Másodlagos cél egy jól működő közösség létrehozása, amelyhez jó tartozni. Hiszen a klub tagjai azon túl, hogy szívükön viselik a labdarúgó utánpótlás ügyét, szakmájukban és üzletileg sikeres, sokszínű emberek.

A klub felépítése és működése

A Hegyvidék Utánpótlás Futball Támogatói Klub önszerveződő, nem az egyesület működteti, tagjait elsősorban a Hegyvidék Utánpótlás Futball Club sportolóinak szülei alkotják, másodsorban az egyesületre jellemző, elismerten magas színvonalú utánpótlásképzést támogatni kívánók közül kerülnek ki. A klub nem jogi személy, sem költségvetése, sem önálló gazdálkodása sincs, az esetlegesen felmerülő, a működéssel kapcsolatos költségeket a klubtagok állják. A klub működtetését a tagok önkéntes alapon, ellenszolgáltatás nélkül végzik. A klub a tagokból áll, akik egyszerű többséggel maguk közül választják a 3 főből álló elnökséget. A legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz az elnök. Az elnökség mandátuma egy évre szól és feltétele az adott évre szóló támogatás befizetése.

A klub tagsága

Tiszteletbeli tagság

Reményeink szerint, a klub megalakulásával egy időben, illusztris tiszteletbeli tagokat köszönthetünk a sorainkban.

Rendes tagság

Klubtaggá meghatározott minimum anyagi támogatás befizetésével lehet válni. A támogatást a Hegyvidék Utánpótlás Futball Clubbot üzemeltető Gerrzo Kft. számlájára kell befizetni, melyről az igazolást állít ki.

A klubtagságnak több fokozata van. Bárminemű klubtagság háromféle támogatási típus kapcsán nyerhető el. Minden támogató vonatkozásában konkrét anyagi értéket kell megállapítani, a támogatói fokozat meghatározása céljából.

1. Anyagi támogatás

A klubszabályzatban leírtak szerinti, a támogatói klubtagsághoz szükséges minimum éves támogatási díj (50 ezer forint), legfeljebb két részletben történő megfizetése egy naptári évre.

2. Közvetett anyagi támogatás

Valamely reménybeli klubtag személyes közbenjárására, egy harmadik személy vagy cég, a támogatói minimumdíj legalább kétszeresét fizeti a Hegyvidék UFC számlájára. Ebben az esetben a harmadik személy, vagy cég képviselője is jogosulttá válik a klubtagságra. (ha ezzel nem kíván élni, akkor lehet tiszteletbeli tag)

3. Nem közvetlen anyagi támogatás

Ha bárminemű támogatói munka, illetve, bármilyen a Hegyvidék UFC számra végzett szolgáltatás piaci értékén kerül beszámításra. Ha az elvégzett munka értéke meghaladja a tagsági minimumot, akkor az azt elvégző, a tagságra jogosulttá válik. Az elvégzett munka, szolgáltatás, illetve a személyes kapcsolatrendszerből fakadó egyéb előny értékéről az azt elvégző nyilatkozik melyet a támogatói klub elnöke és az ügyvezető együttesen hagyja jóvá.

Támogatói fokozatok

1. Klubtag

Feltétele:

• Legalább 50 ezer forintos éves támogatás (legfeljebb két részletben).

Előnyei:

• A befizető a Támogatói Klub tagjává válik
• Mint minden klubtag név szerint szerepel a Hegyvidék UFC hivatalos honlapján.
• Az évi kétszeri, vacsorával összekötött klubtalálkozóra szóló meghívás.

2. Bronz fokozatú támogató tag

Feltétele:

• Legalább 150 ezer forintos éves támogatás (legfeljebb két részletben).

Előnyei:

• A befizető a Támogatói Klub tagjává válik, exkluzív tagsági kártyát kap.
• Kizárólag a Támogatói Klubtagoknak készített méretre gyártott póló, amelyen bronz koszorú van az egyesületi embléma körül.
• Az egyesület hivatalos honlapján kap név szerinti megjelenítést.
• Az évi kétszeri, vacsorával összekötött klubtalálkozóra szóló meghívás.

3. Ezüst fokozatú támogató

Feltétele:

• Legalább 500 ezer forintos éves támogatás (legfeljebb két részletben).

Előnyei:

• A befizető a Támogatói Klub tagjává válik, exkluzív tagsági kártyát kap.
• Kizárólag a Támogatói Klubtagoknak készített méretre gyártott póló, amelyen ezüst koszorú van az egyesületi embléma körül.
• Az egyesület hivatalos honlapján kap név szerinti megjelenítést.
• Az évi kétszeri, vacsorával összekötött klubtalálkozóra szóló meghívás.

4. Arany fokozatú támogató

Feltétele:

• Legalább 1.500 ezer forintos éves támogatás (egy összegben, legfeljebb két részletben).

Előnyei:

• A befizető a Támogatói Klub tagjává válik, exkluzív tagsági kártyát kap.
• Kizárólag a Támogatói Klubtagoknak készített méretre gyártott póló, amelyen arany koszorú van az egyesületi embléma körül.
• Az egyesület hivatalos honlapján kap név szerinti megjelenítést.
• Az évi kétszeri, vacsorával összekötött klubtalálkozóra szóló meghívás.
• Az egyesület kiadványaiban név szerinti megjelenítés.
• Névre szóló exkluzív kisplasztika.

5. Gyémánt fokozatú kiemelt támogató

Feltétele:

• Legalább 3 millió forintos éves támogatás (egy összegben, legfeljebb két részletben).

Előnyei:

• A befizető a Támogatói Klub tagjává válik, exkluzív tagsági kártyát kap.
• Kizárólag a Támogatói Klubtagoknak készített méretre gyártott póló, amelyen gyémánt koszorú van az egyesületi embléma körül.
• Az egyesület hivatalos honlapján kap név szerinti megjelenítést.
• Az évi kétszeri, vacsorával összekötött klubtalálkozóra szóló meghívás.
• Az egyesület kiadványaiban név szerinti megjelenítés.
• Névre szóló exkluzív kisplasztika.

Minden klubtagság egy naptári évre szól, független attól, hogy a támogató mikor csatlakozott a klubtagok sorába.